Breakout logo
12 mei - 14 mei 2017
794 Registered users

Competitie: Fifa 17

Fifa 17
Game Type: Football Simulation
Platform: PS4
Match Type: Match: 6min/half
Match modus: 1v1
Elimination Type: Single
Inschrijvingen sluiten: 13 mei om 08:00
Compo Admin: HoLyHeRo

Rules

1. Compo verloop

Alle wedstrijden worden 1vs1 gespeeld op een console die voorzien wordt door de organisatie. Alle toebehoren voor deze console zullen ook aanwezig zijn.

2. Wedstrijdverloop

2.1. Voor de wedstrijd

2.1.1. Game versie

De game wordt voorzien door de organisatie.

2.1.2. Gaming setup

Elke speler dient ervoor te zorgen dat zijn toegewezen setup volledig werkt voor het starten van de wedstrijd. Alle problemen die vooraf opgelost kunnen worden dienen dan ook voor de wedstrijd opgelost te worden. Connectie en hardware problemen die voorkomen hadden kunnen worden kunnen bijvoorbeeld leiden tot een diskwalificatie van de speler.

2.1.3. Console bepaling

De speler, zal samen met zijn tegenstander, van de compo admin een PS4 toegewezen krijgen.

2.1.4. Speler aanwezigheid

De wedstrijd kan pas starten als alle spelers aanwezig zijn. Elke speler heeft maximum 15 minuten na de officiële start om aanwezig te zijn.

Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, kan de speler gediskwalificeerd worden door een compo admin.

2.1.5. Server problemen

Alle problemen die ondervonden worden op de console(bv: verkeerde settings, lag, ..) dienen voor de start van de wedstrijd gemeld te worden aan de compo admin.

2.2. Tijdens de wedstrijd

2.2.1. Match

Een match duurt 12 minuten. Tijdens de match (zonder verlengingen) mogen de spelers elk 3 aanpassingen doen aan hun team, speler wissels niet meegerekend. Daarbij mag elke speler nog eens 3 wissels doen per wedstrijd.

2.2.2. Draw - Verlengingen

Indien er verlengingen gespeeld dienen te worden, doordat de reguliere wedstrijd op gelijkstand is geëindigd, kunnen beide spelers nog 1 wijziging doen aan de instellingen en nog 1 extra wissel uitvoeren. Een verlenging duurt 4 minuten en indien er na deze tijd nog geen winnaar bekend is worden er strafschoppen gehouden. De eerste persoon die 5 strafschoppen scoort is de winnaar.

3. Spelers

3.1. Speler wissels/Standins

Het is verboden om een standin te gebruiken. Elke speler die zich inschreef is verplicht om zelf de compo uit te rijden. Niemand anders mag in zijn plaats spelen, ook al is dit voor een zeer korte periode.

4. Cheat, hacks en andere tools

Het is ten strengste verboden om gelijk welke externe tool, zowel hard- als softwarematig, te gebruiken die het normaal spelverloop verhindert of verbetert voor eender welke speler. Het is tevens verboden om fouten in het spel in je voordeel te gebruiken. Indien iemand op heterdaad betrapt wordt zal de wedstrijd automatisch een forfait zijn voor de bevoordeelde speler. Indien iemand na een wedstrijd of zelfs na het evenement betrapt wordt zal deze speler gediskwalificeerd worden en zullen de scores aangepast worden. Tevens dienen alle prijzen (of de waarde daarvan) terug bezorgd te worden aan de organisatie.

5. Disputen

Ten alle tijden heeft de compo admin het laatste woord bij eventuele disputen. De compo admin zal telkens alle opmerkingen/bewijsmaterialen bestuderen en daaruit een, in zijn ogen, oordeelkundig besluit maken.

 

*Rules kunnen eventueel nog gewijzigd worden voor aanvang van het evenement. Bij wijzigingen zullen deelnemers via de website op de hoogte gebracht worden.