Breakout logo
12 mei - 14 mei 2017
794 Registered users

Competitie: Armagetron Advanced

Armagetron Advanced
Game Type: Snake
Platform: PC
Match Type: Race
Match modus: Free for All
Elimination Type: Single
Inschrijvingen sluiten: 12 mei om 23:00
Compo Admin: boetn

Rules

Servers

Finale
3. Bart
2. Lefke123
1. Aprocita
4. KillService

-----------------------------------------------------------------

Ronde 3  - Server 1:
Megami
Aprocita
lefke123

Ronde 3 -  Server 2:
KillService
hunter_248
Bart

-----------------------------------------------------------------

Ronde 2 - Server 1:
1. Megami
2. Killservice
denl0
Oxalis

Ronde 2 - Server 2:
3. Gerard
1. hunter_248
2. aprocita

Ronde 2 - Server 3:
1. Bart
4. Jecklestation
2. lefke123
3. Vanimo

-------------------------------------------

Server 1:
F. Raverdarkblade
F. Rude117
1. Megami
F. yakie

Server 2:
1. Killservice
2.. Gerard
F. hong
F. Bono48

Server 3:
1. Bart
2. denl0
F; snoeckie
F. LordrAider

Server 4:
1. Jecklestation
2. Oxalis
F. MurDoC
F. dragonrebel

Server 5:
1. hunter_248
2. lefke123
F. Kernelle
3. JÆGER

Server 6: 
2. Vanimo
F. bigbawz
1. aprocita

 1. Compo verloop

Alle wedstrijden worden met 4 spelers gespeeld, de eerste 2 van elke ronde gaan door naar de volgende ronde. Iedere wedstrijd loopt over een vaste tijdspanne van 15 minuten. Voor elke kill krijgt de speler 1 punt, door de ronde te overleven verdien je nog eens 2 extra punten. Doorheen het toernooi wordt gebruikt gemaakt van single elimination.

2. Wedstrijdverloop

2.1. Voor de wedstrijd

2.1.1. Game versie

Alle wedstrijden dienen gespeeld te worden in de laatste versie van Armagetron Advanced. Elke speler dient voor de match te controleren of zijn game up-to-date is.

2.1.2. Gaming setup

Elke speler dient ervoor te zorgen dat zijn setup volledig werkt voor het starten van de wedstrijd. Alle problemen die vooraf opgelost kunnen worden dienen dan ook voor de wedstrijd opgelost te worden. Connectie en hardware problemen die voorkomen hadden kunnen worden kunnen bijvoorbeeld leiden tot een diskwalificatie van het team of speler.

2.1.3. Server bepaling

Alle spelers zullen een server toegewezen krijgen via de compo admin. Tenzij anders gecommuniceerd door de compo admin.

2.1.4. Speler aanwezigheid

De wedstrijd kan pas starten als alle spelers aanwezig zijn op de server. Elke speler heeft maximum 15 minuten na de officiële start om aanwezig te zijn op de server.
Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, kan de speler gediskwalificeerd worden door een compo admin.
Het gebruik van stand-in’s is niet toegestaan.

2.2. Tijdens de wedstrijd

2.2.1. Server

Elke wedstrijd dient gespeeld te worden op een server opgezet door de compo admins. Het opzetten van een eigen server is niet toegestaan tenzij anders aangegeven door een compo admin.

2.2.2. Player recording

Het opnemen van de wedstrijden is niet verplicht maar kan wel gebruikt worden bij disputen.

2.2.3. Spectators

Er zijn geen toeschouwers/spectators toegelaten tijdens de wedstrijd. Enkel de compo admin/streamer mag als spectator de wedstrijd joinen.

2.2.4. Connectie problemen

Bij connectie problemen zal de speler opnieuw verbinding proberen te maken met de wedstrijd.
De situatie zal door de compo admin zo goed mogelijk beoordeeld worden en deze zal beslissen wat er moet gebeuren met de wedstrijd.

2.2.5.Draws

Bij een draw voor de 2de en 3de plaats zal er nog een extra wedstrijd gestart worden waarin de 2 spelers het uitvechten in 1 ronde. De persoon die deze ronde wint gaat door naar de volgende ronde.

2.2.6. Grand Final

De grand final zal gespeeld worden net zoals de voorgaande wedstrijden over een tijdsduur van 15 minuten.

2.3. Na de wedstrijd

2.3.1. Screenshots

Het is verplicht om na de wedstrijd een screenshot te nemen van het resultaat.

3. Beeldmateriaal

3.1. Screenshots

Op het einde van de wedstrijd dient elk team tevens minstens 1 screenshot van het eindresultaat te nemen en te bezorgen aan de compo admins.

3.2. Broadcasting

3.2.1. Wedstrijd

Breakout houdt zich vrij om eventueel enkele/alle wedstrijden te streamen. De spelers waarvan hun wedstrijd gestreamd wordt zullen hiervan op de hoogte gebracht worden.

3.2.2. Persoonlijk

Elke speler mag zelf zijn eigen wedstrijd broadcasten. Daarbij dient wel een delay van minstens 90 seconden gehanteerd te worden.

4. Spelers

4.1. Team aanmaken op intranet

Bij de start van de competitie dient het volledige team aangemaakt te zijn op de website. Enkel de spelers die in dit team zitten kunnen deelnemen aan de compo.

4.2. Speler wissels/Stand-in’s

Het gebruik van stand-in’s is toegestaan, enkel en alleen als een speler uit het team door overmacht niet kan spelen. De stand-in kan enkel invallen bij een wedstrijd vanaf het begin van de wedstrijd. Tijdens een wedstrijd mag een stand-in dus niet invallen.

Stand-in’s dienen zich via het intranet aan te sluiten bij het team vooraleer ze voor dit team kunnen spelen.

4.3. Technische problemen met spelers

Indien er tijdens de wedstrijd technische problemen zijn met één of meerdere spelers (bv: disconnect), dient de speler met problemen zo snel mogelijk opnieuw met de server te verbinden.

De crew dient ook zo snel mogelijk op de hoogte gebracht te worden, zij zullen dan zo goed mogelijk een assessment maken en beslissen wat er dient te gebeuren.

5. Cheat, hacks en andere tools

Het is ten strengste verboden om gelijk welke externe tool, zowel hard- als softwarematig, te gebruiken die het normaal spelverloop verhindert of verbeterd voor eender welke speler. Het is tevens verboden de hulp in te roepen van een extra persoon. Iedereen dient zijn wedstrijd zelfstandig te spelen. Indien iemand op heterdaad betrapt wordt zal de wedstrijd automatisch een forfait zijn voor de bevoordeelde speler. Indien iemand na een wedstrijd of zelfs na het evenement betrapt wordt zal deze speler gediskwalificeerd worden en zullen de scores aangepast worden. Tevens dienen alle prijzen terugbezorgd te worden aan de organisatie.

6. Server settings

SCORE_WIN 2
SCORE_SUICIDE 0
SCORE_KILL 1
SCORE_DIE  0

LIMIT_SCORE 9999
LIMIT_ROUNDS 9999
LIMIT_TIME 15

7. Disputen

Ten alle tijden heeft de compo admin het laatste woord bij eventuele disputen. De compo admin zal telkens alle opmerkingen/bewijsmaterialen bestuderen en daaruit een, in zijn ogen, oordeelkundig besluit maken.*Rules kunnen eventueel nog gewijzigd worden voor aanvang van het evenement. Bij wijzigingen zullen deelnemers via de website op de hoogte gebracht worden.