Breakout logo
12 mei - 14 mei 2017
794 Registered users

Competitie: Robo Recall

Robo Recall
Game Type: VR First-person Shooter
Platform: Oculus Rift + Touch
Match Type: Standard
Match modus: Free for All
Elimination Type: Single
Inschrijvingen sluiten: 14 mei om 10:00
Compo Admins: boetn, HoLyHeRo

Rules

1. Compo verloop

Robo Recall is enkel te spelen op 1 van de 3 Oculus Rift setups voorzien door Game-INN. De bedoeling is om een zo hoog mogelijke score te halen in level 1-1. Iedereen krijgt maximum 2 kansen om een zo hoog mogelijke score te bereiken.

2. Wedstrijdverloop

2.1. Voor de wedstrijd

2.1.1. Game versie

Alle wedstrijden dienen gespeeld te worden op de Oculus Rift setups voorzien door Game-INN.

2.1.2. Gaming setup

Game-Inn voorziet dat elke setup volledig werkt voor het starten van de wedstrijd.

2.1.3. Speler aanwezigheid

Elke deelnemer heeft maximum 15 minuten na de officiële start om aanwezig te zijn.

Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, kan de deelnemer gediskwalificeerd worden door een compo admin.

Het gebruik van stand-in’s is toegestaan. Meer info daarover vindt u verder in de regels.

2.2. Tijdens de wedstrijd

2.2.1. Draws

Indien er deelnemers met een gelijke score eindigen in de top 3 zal er een extra ronde gespeeld worden tussen deze deelnemers.

3. Beeldmateriaal

3.1. Broadcasting

3.1.1. Wedstrijd

Breakout houdt zich vrij om eventueel enkele/alle wedstrijden te streamen. De spelers waarvan hun wedstrijd gestreamd wordt zullen hiervan op de hoogte gebracht worden.

3.1.2. Persoonlijk

Elke speler mag zelf zijn eigen wedstrijd broadcasten.

4. Spelers

4.1. Team aanmaken op intranet

Bij de start van de competitie dient de deelnemer ingeschreven te zijn op de website. Enkel de ingeschreven deelnemers kunnen deelnemen aan de compo.

4.2. Speler wissels/Stand-in’s

Het gebruik van stand-in’s is toegestaan, enkel en alleen als een ingeschreven speler door overmacht niet kan spelen. De stand-in kan enkel invallen bij een wedstrijd vanaf het begin van de wedstrijd. Tijdens een wedstrijd mag een stand-in dus niet invallen.

4.3. Technische problemen met spelers

Indien er tijdens de wedstrijd technische problemen zijn met één of meerdere spelers (bv: disconnect), zal de ronde opnieuw gestart worden door beslissing van de compo admin.

5. Cheat, hacks en andere tools

Het is ten strengste verboden om gelijk welke externe tool, zowel hard- als softwarematig, te gebruiken die het normaal spelverloop verhindert of verbeterd voor eender welke speler. Het is tevens verboden de hulp in te roepen van een extra persoon. Iedereen dient zijn wedstrijd zelfstandig te spelen. Indien iemand op heterdaad betrapt wordt zal de wedstrijd automatisch een forfait zijn voor de bevoordeelde speler. Indien iemand na een wedstrijd of zelfs na het evenement betrapt wordt zal deze speler gediskwalificeerd worden en zullen de scores aangepast worden. Tevens dienen alle prijzen terugbezorgd te worden aan de organisatie.

6. Server settings

Er wordt enkel gespeeld op Level 1-1.

Alle wapens en add-ons zijn unlocked.

7. Disputen

Ten alle tijden heeft de compo admin het laatste woord bij eventuele disputen. De compo admin zal telkens alle opmerkingen/bewijsmaterialen bestuderen en daaruit een, in zijn ogen, oordeelkundig besluit maken.

*Rules kunnen eventueel nog gewijzigd worden voor aanvang van het evenement. Bij wijzigingen zullen deelnemers via de website op de hoogte gebracht worden.