Breakout logo
20 april - 22 april 2018
1000 Registered users

Competitie: League of Legends

League of Legends
Game Type: Multiplayer Online Battle Arena
Platform: PC
Match Type: Standard
Match modus: 5v5
Elimination Type: Double
Inschrijvingen sluiten: 20 april om 21:15
Compo Admin: TBA

Rules

1. Compo verloop

De League of Legends compo start in poules van maximum 4 personen. Elk team speelt een BO1 wedstrijd tegen alle teams in zijn poule. Het winnende team krijgt 3 punten, het verliezende team krijgt 0 punten. De eerste 2 teams in de poules stoten door naar de upper brackets, de onderste 1 à 2 teams krijgen nog een herkansing in de lower brackets. Tijdens de poule wedstrijden wordt er geen overtime gespeeld.

In de Winner Bracket wordt er een BO3 gespeeld. In de Loser Bracket daarentegen wordt er een BO1 gespeeld. Voor de finale wordt er ook een BO3 gespeeld met 1-0 voorsprong voor het team dat uit de upper bracket komt.

2. Wedstrijdverloop

2.1. Voor de wedstrijd

2.1.1. Game versie

Alle wedstrijden dienen gespeeld te worden in de laatste versie van League of Legends.  Elke speler dient voor de match te controleren of zijn game up-to-date is.

2.1.2. Gaming setup

Elke speler dient ervoor te zorgen dat zijn setup volledig werkt voor het starten van de wedstrijd. Alle problemen die vooraf opgelost kunnen worden dienen dan ook voor de wedstrijd opgelost te worden. Connectie en hardware problemen die voorkomen hadden kunnen worden kunnen bijvoorbeeld leiden tot een diskwalificatie van het team of speler.

2.1.3. Server bepaling

Indien een tournament code voorzien is door de Breakout crew dient deze gejoined te worden door beide teams. Indien er geen code voorzien is door de compo admin dan zet het team dat bovenaan staat in de brackets de match op tenzij onderling anders afgesproken wordt.

2.1.4. Speler aanwezigheid

De wedstrijd kan pas starten als alle spelers van het team aanwezig zijn op de server. Elk team heeft maximum 15 minuten na de officiële start om aanwezig te zijn op de server.

Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, kan het team gediskwalificeerd worden door een compo admin.

Het gebruik van stand-in’s is toegestaan. Meer info daarover vindt u verder in de regels.

2.2. Tijdens de wedstrijd

2.2.1. Servers

Elke wedstrijd dient gespeeld te worden op een server opgezet door de compo admins. Het opzetten van een eigen server is niet toegestaan tenzij anders aangegeven door een compo admin.

2.2.2. Player recording

Het opnemen van de wedstrijden is niet verplicht maar kan wel gebruikt worden bij disputen.

2.2.3. Spectators

Er zijn geen toeschouwers/spectators toegelaten tijdens de wedstrijd. Enkel de compo admin mag als spectator de wedstrijd joinen.

2.2.4. Connectie problemen

Bij connectie problemen zal de speler opnieuw verbinding proberen te maken met de wedstrijd. Het team van deze speler kan een pauze inlassen, zie 2.2.5 voor meer info. Indien de problemen aanhouden zal een compo admin beslissen hoe de wedstrijd verder zal verlopen.

 

Reeds volledig gespeelde wedstrijden blijven tellen. Indien het dus bijvoorbeeld 1 - 0 stond dan blijft deze stand behouden.

2.2.5. Disconnects / Pauzes

Het spel pauzeren is enkel toegelaten als een speler zijn connectie verliest of hardwareproblemen ondervindt.

 

Bij het hervatten van het spel moeten beide partijen akkoord zijn. Een pauze kan maximum 10 minuten bedragen en een compo admin moet verwittigd worden na 5 minuten. Slechts 1 persoon van het team mag zijn plaats verlaten om de compo admin te verwittigen, de rest van het team blijft op zijn/haar plaats. De compo admin kan na 10 minuten beslissen wat er met de wedstrijd gebeurd.

 

Bij het misbruiken van de pauze functie kan de compo admin beslissen of het team al dan niet gediskwalificeerd  wordt.

2.2.6. Picks and bans

De compo admin deelt mee welk team het eerst de kant en bans mag kiezen. Bij meerdere matches na elkaar wordt er automatisch van kant gewisseld.

2.2.7. Nieuwe champions

Nieuwe champions worden 14 dagen geband (startende vanaf de release dag). Er mag dus niet gespeeld worden met deze champions indien de 14 dagen niet verlopen zijn.

2.3. Na de wedstrijd

2.3.1. Screenshots

Het is verplicht om na elke game een screenshot te nemen van het resultaat.

2.3.2. Poule winnaars

Nadat alle poule wedstrijden gespeeld zijn gaan de 2 teams die het meeste punten verzamelden door naar de upper brackets, de andere teams krijgen nog een herkansing in de lower brackets. Indien 2 teams evenveel punten behaalden wordt er gekeken naar het resultaat uit het onderlinge duel.

3. Beeldmateriaal

3.1. Screenshots

Op het einde van de wedstrijd dient elk team tevens minstens 1 screenshot van het eindresultaat te nemen en te bezorgen aan de compo admins.

3.2. Broadcasting

3.2.1. Wedstrijd

Breakout houdt zich vrij om eventueel enkele/alle wedstrijden te streamen. De spelers waarvan hun wedstrijd gestreamd wordt zullen hiervan op de hoogte gebracht worden.

3.2.2. Persoonlijk

Elke speler mag zelf zijn eigen wedstrijd broadcasten. Daarbij dient wel een delay van minstens 90 seconden gehanteerd te worden.

4. Spelers

4.1. Team aanmaken op intranet

Bij de start van de competitie dient het volledige team aangemaakt te zijn op de website. Enkel de spelers die in dit team zitten kunnen deelnemen aan de compo.

4.2. Speler wissels/Stand-in’s

Het gebruik van stand-in’s is toegestaan, enkel en alleen als een speler uit het team door overmacht niet kan spelen. De stand-in kan enkel invallen bij een wedstrijd vanaf het begin van de wedstrijd. Tijdens een wedstrijd mag een stand-in dus niet invallen.

Stand-in’s dienen zich via het intranet aan te sluiten bij het team vooraleer ze voor dit team kunnen spelen.

4.3. Technische problemen met spelers

Indien er tijdens de wedstrijd technische problemen zijn met één of meerdere spelers (bv: disconnect), dient de speler met problemen zo snel mogelijk opnieuw met de server te verbinden. Het team van deze speler kan een pauze inlassen, zie 2.2.5 voor meer info.

5. Cheat, hacks en andere tools

Het is ten strengste verboden om gelijk welke externe tool, zowel hard- als softwarematig, te gebruiken die het normaal spelverloop verhindert of verbeterd voor eender welke speler. Hieronder horen onder andere wallhacks, aimhacks, e.d. Het is tevens verboden om fouten in de maps te gebruiken voor uw eigen voordeel.

Indien iemand op heterdaad betrapt wordt zal de wedstrijd automatisch een forfait zijn voor het bevoordeelde team. Indien iemand na een wedstrijd of zelfs na het evenement betrapt wordt zal dit team gediskwalificeerd worden en zullen de scores aangepast worden. Tevens dienen alle prijzen terug bezorgd te worden aan de organisatie.

6. Server Settings

Map: Summoner’s Rift
Team size: 5
Allow Spectators: All
Game Type: Tournament Draft

7. Disputen

Ten alle tijden heeft de compo admin het laatste woord bij eventuele disputen. De compo admin zal telkens alle opmerkingen/bewijsmaterialen bestuderen en daaruit een, in zijn ogen, oordeelkundig besluit maken.

*Rules kunnen eventueel nog gewijzigd worden voor aanvang van het evenement. Bij wijzigingen zullen deelnemers via de website op de hoogte gebracht worden.