Breakout logo
20 april - 22 april 2018
1001 Registered users

Competitie: Dead and Buried

Dead and Buried
Game Type: VR First-person Shooter
Platform: Oculus Rift
Match Type: TBA
Match modus: 1v1
Elimination Type: Single
Inschrijvingen sluiten: 22 april om 08:00
Compo Admin: TBA

Rules

1. Compo verloop

De compo zal via het single elimination principe verlopen. Iedere match zal bestaan uit 3 games waarin 3 gevechten zullen plaats vinden per game. Voor de eerste game mogen beide spelers een willekeurige map kiezen, alle maps zijn beschikbaar. Degene die eerst 2 van de 3 games wint, wint de match. Indien er een derde game gespeeld moet worden om de match te beslissen, zal de compo admin een derde map kiezen.

De finale van winner- en loser bracket zal bestaan uit een match die 5 games zal bevatten. Dit zal verlopen via bovenstaand principe. De eerste die 3 games wint, wint de match. Hier mogen de spelers trouwens elk 2 maps kiezen en worden ze afwisselend gespeeld.

2. Wedstrijdverloop

2.1. Voor de wedstrijd

2.1.1. Game versie

De game en de hardware wordt voorzien door de Game-Inn stand.

2.1.2. Speler aanwezigheid

De wedstrijd kan pas starten als alle spelers aanwezig zijn op de server. Elke speler heeft maximum 15 minuten na de officiële start om aanwezig te zijn op de server.

Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, kan de speler gediskwalificeerd worden door een compo admin.

2.2. Tijdens de wedstrijd

2.2.1. Verloop

De compo zal via het single elimination principe verlopen. Iedere match zal bestaan uit 3 games waarin 3 gevechten zullen plaats vinden per game. Voor de eerste game mogen beide spelers een willekeurige map kiezen, alle maps zijn beschikbaar. Degene die eerst 2 van de 3 games wint, wint de match. Indien er een derde game gespeeld moet worden om de match te beslissen, zal de compo admin een derde map kiezen.

De finale van winner- en loser bracket zal bestaan uit een match die 5 games zal bevatten. Dit zal verlopen via bovenstaand principe. De eerste die 3 games wint, wint de match. Hier mogen de spelers trouwens elk 2 maps kiezen en worden ze afwisselend gespeeld.

2.2.3. Spectators

Er zijn toeschouwers/spectators toegelaten tijdens de wedstrijd.

2.2.4. Connectie problemen

Bij connectie problemen zal het spel opnieuw verbinding proberen te maken met de wedstrijd. Indien echter het opnieuw verbinden niet lukt zal een compo admin beslissen hoe de wedstrijd verder zal verlopen.

Reeds volledig gespeelde wedstrijden blijven zeker tellen. Indien het dus reeds 1 - 1 stond dan blijft deze stand behouden en wordt er verder gespeeld.

2.2.5. Finales

De finales worden tevens in een BO5 format gespeeld. De speler dat telkens in de winner brackets overleefde heeft 1 win voorsprong op zijn tegenstander.

3. Beeldmateriaal

3.1. Screenshots

Na elke wedstrijd dient elk team een screenshot te nemen van het resultaat.

3.2. Broadcasting

3.2.1. Wedstrijd

Breakout houdt zich vrij om eventueel enkele/alle wedstrijden te streamen. De spelers waarvan hun wedstrijd gestreamd wordt zullen hiervan op de hoogte gebracht worden.

4. Spelers

4.1. Inschrijven voor de compo

Elke speler dient voor de start van de wedstrijd zich in te schrijven op de website voor de Dead And Buried competitie. Wie zich niet ingeschreven heeft voor de sluitingstijd van de inschrijvingen kan niet meer meedoen aan de competitie.

4.2. Stand-in's

Het gebruik van stand-ins is onder geen enkele omstandigheid toegelaten.

5. Cheat, hacks en andere tools

Het is ten strengste verboden om gelijk welke externe tool, zowel hard- als softwarematig, te gebruiken die het normaal spelverloop verhindert of verbeterd voor eender welke speler. Het is tevens verboden de hulp in te roepen van een extra persoon. Iedereen dient zijn wedstrijd zelfstandig te spelen. Indien iemand op heterdaad betrapt wordt zal de wedstrijd automatisch een forfait zijn voor de bevoordeelde speler. Indien iemand na een wedstrijd of zelfs na het evenement betrapt wordt zal deze speler gediskwalificeerd worden en zullen de scores aangepast worden. Tevens dienen alle prijzen terug bezorgd te worden aan de organisatie.

6. Disputen

Ten alle tijden heeft de compo admin het laatste woord bij eventuele disputen. De compo admin zal telkens alle opmerkingen/bewijsmaterialen bestuderen en daaruit een, in zijn ogen, oordeelkundig besluit maken.*Rules kunnen eventueel nog gewijzigd worden voor aanvang van het evenement. Bij wijzigingen zullen deelnemers via de website op de hoogte gebracht worden.