Breakout logo
20 april - 22 april 2018
1000 Registered users

Competitie: PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS
Game Type: Battle Royale
Platform: PC
Match Type: Standard
Match modus: 2v2
Elimination Type: Single
Inschrijvingen sluiten: 20 april om 18:00
Compo Admins: boetn, sNAAR

Rules

1. Compo verloop

De compo zal gespeeld worden in teams van 2. Er zullen 3 matches gespeeld worden waarbij punten toegekend worden per behaalde positie per match. De resultaten zullen op het einde van de compo verzameld worden, de punten zullen per team opgeteld worden en het team met het meeste punten wint de compo.

2. Wedstrijdverloop

2.1. Voor de wedstrijd

2.1.1. Game versie

Alle wedstrijden dienen gespeeld te worden in de laatste versie van PLAYERUNKNOWS BATTLEGROUND. Elke speler dient voor de match te controleren of zijn game up-to-date is.

2.1.2. Gaming setup

Elke speler dient ervoor te zorgen dat zijn setup volledig werkt voor het starten van de wedstrijd. Alle problemen die vooraf opgelost kunnen worden dienen dan ook voor de wedstrijd opgelost te worden. Connectie en hardware problemen die voorkomen hadden kunnen worden kunnen bijvoorbeeld leiden tot een diskwalificatie van het team of speler.

2.1.3. Server bepaling

Alle teams zullen de server met het bijhorende wachtwoord toegewezen krijgen via de compo admin. Deze zal te vinden zijn onder de custom matches op de homepagina van de game. Tenzij anders gecommuniceerd door de compo admin.

2.1.4. Speler aanwezigheid

De wedstrijd kan pas starten als alle spelers van het team aanwezig zijn op de server. Elk team heeft maximum 15 minuten na de officiële start om aanwezig te zijn op de server.

Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, kan het team gediskwalificeerd worden door een compo admin.

Het gebruik van stand-in’s is toegestaan. Meer info daarover vindt u verder in de regels.

2.1.5. Server problemen

Alle problemen die ondervonden worden op de server (bv: verkeerde settings, lag, ..) dienen voor de start van de wedstrijd gemeld te worden aan de compo admin.

2.2. Tijdens de wedstrijd

2.2.1. Servers

Elke wedstrijd dient gespeeld te worden op een server opgezet door de Breakout compo admins. Het opzetten van een eigen server is niet toegestaan tenzij anders aangegeven door een compo admin.

2.2.2. Player recording

Het opnemen van de wedstrijden is verplicht.

2.2.3. Spectators

Er zijn geen toeschouwers/spectators toegelaten tijdens de wedstrijd. Enkel de compo admin, shoutcasters en Source TV servers mogen als spectator de wedstrijd joinen.

2.2.4. Connectie problemen

Bij connectie problemen zal het spel opnieuw verbinding proberen te maken met de wedstrijd. Indien echter het opnieuw verbinden niet lukt zal een compo admin beslissen hoe de wedstrijd verder zal verlopen.

2.2.5.Draws

Indien er een match gelijk eindigt zal er een extra ronde gespeeld worden. Het team die de hoogste plaats behaald in die ronde, wint de compo.

2.3. Na de wedstrijd

2.3.1. Screenshots

Het is verplicht om na de wedstrijd een screenshot te nemen van het resultaat.

2.3.2. Puntenverdeling

2 punten per kill

1ste plaats 25 punten
2de plaats 18 punten
3de plaats 15 punten
4de plaats 12 punten
5de plaats 10 punten
6de plaats 8 punten
7de plaats 6 punten
8ste plaats 4 punten
9de plaats 2 punten
10de plaats 1 punt

3. Beeldmateriaal

3.1. Recording

Elke speler dient zijn wedstrijd op te nemen. Indien er disputen zijn, dient de speler deze recordings voor te leggen aan de compo admins. Indien een speler zijn recordings niet kan voorleggen zal de compo admin een beslissing nemen wat er zal gebeuren met dit team.

3.2. Screenshots

Op het einde van de wedstrijd dient elk team tevens minstens 1 screenshot van het eindresultaat te nemen en te bezorgen aan de compo admins.

3.3. Broadcasting

3.3.1. Wedstrijd

Breakout houdt zich vrij om eventueel enkele/alle wedstrijden te streamen. De teams waarvan hun wedstrijd gestreamd wordt zullen hiervan op de hoogte gebracht worden.

3.3.2. Persoonlijk

Elke speler mag zelf zijn eigen wedstrijd broadcasten. Daarbij dient wel een delay van minstens 90 seconden gehanteerd te worden.

4. Spelers

4.1. Team aanmaken op website

Bij de start van de volledige competitie dient het volledige team aangemaakt te zijn op de website. Enkel de spelers die in dit team zitten kunnen deelnemen aan de compo.

4.2. Speler wissels/Standins

Het gebruik van stand-in’s is toegestaan, enkel en alleen als een speler uit het team door overmacht niet kan spelen. De stand-in kan enkel invallen bij een wedstrijd vanaf het begin van de wedstrijd. Tijdens een wedstrijd mag een stand-in dus niet invallen.

Stand-in’s dienen zich via het intranet aan te sluiten bij het team vooraleer ze voor dit team kunnen spelen.

4.3. Technische problemen met spelers

Indien er tijdens de wedstrijd technische problemen zijn met één of meerdere spelers (bv: disconnect), dient de speler met problemen zo snel mogelijk opnieuw met de server te verbinden. Mogelijks is het onmogelijk om verder te spelen in de huidige ronde.

5. Cheat, hacks en andere tools

Het is ten strengste verboden om gelijk welke externe tool, zowel hard- als softwarematig, te gebruiken die het normaal spelverloop verhindert of verbeterd voor eender welke speler. Hieronder horen onder andere wallhacks, aimhacks, e.d. Het is tevens verboden om fouten in de maps te gebruiken voor uw eigen voordeel. Het gebruik van speciale grafische effects, waaronder maar niet gelimiteerd tot Ambient Occlusion, 16b display, zijn ten strengste verboden.

Indien iemand op heterdaad betrapt wordt zal de wedstrijd automatisch een forfait zijn voor het bevoordeelde team. Indien iemand na een wedstrijd of zelfs na het evenement betrapt wordt zal dit team gediskwalificeerd worden en zullen de scores aangepast worden. Tevens dienen alle prijzen terug bezorgd te worden aan de organisatie.

6. Server Settings

Game mode: Normal
Server region: Europe
Map: Erangel en Miramar afwisselend
Weather: Sunny
Perspective: FPP

Players: tussen 20 en 100

Team players: 2

Revive casting time: 8 seconds (standaard is 10)

Downed damage per second: multiplier 0.8x

BlueZone: default settings

RedZone: disabled

Care package frequency multiplier: 1x

Convert dead players to observer: disabled

Car/motorbike multiplier: 1x

Boat multiplier: 1x

All weapons multiplier: 1x

All attachments multiplier: 1x

Consumables multiplier: 1x

Equip multiplier: 1x

Costumes multiplier: 1x

Ammunitions multiplier: 1x

 

7. Disputen

Ten alle tijden heeft de compo admin het laatste woord bij eventuele disputen. De compo admin zal telkens alle opmerkingen/bewijsmaterialen bestuderen en daaruit een, in zijn ogen, oordeelkundig besluit maken.*Rules kunnen eventueel nog gewijzigd worden voor aanvang van het evenement. Bij wijzigingen zullen deelnemers via de website op de hoogte gebracht worden.