Breakout logo
24 april - 26 april 2020
1452 Registered users

Competitie: Hearthstone

Hearthstone
Game Type: Collectible Card Game
Platform: PC
Match Type: Standard
Match modus: 1v1
Elimination Type: Double
Inschrijvingen sluiten: 24 april om 19:00
Deelnemers: 15 / 32
Compo Admin: robshot

Rules

1. Compo verloop

Het toernooi wordt gespeeld in double elimination standard conquest modus. De upper bracket wedstrijden zullen BO5 zijn, terwijl de lower bracket wedstrijden in een BO3 modus gespeeld worden. Wie zijn wedstrijden wint in de upper brackets blijft hierin spelen, de verliezer zakt naar de lower brackets. Alle spelers dienen op voorhand hun 4 heroes en bijhorende decks door te spelen aan de compo admin. Eens de competitie gestart is mogen deze niet meer gewijzigd worden.

Er worden maximum 32 spelers toegelaten tot de compo. Alle deelnemers dienen te wonen in de Benelux, Frankrijk of Duitsland. De voertaal tijdens de compo is het nederlands. 

1.1. Wedstrijdplanning

Vrijdag

19u - 20u30: Poules - ronde 1
20u30 - 22u: Poules - ronde 2
22u - 23u30: Poules - ronde 3

Zaterdag

9u30 - 12u: UB1
9u30 - 11u: LB1

13u - 15u30: UB2
13u - 14u: LB2
14u30 - 15u30: LB3
15u30 - 18u: UB3
15u30 - 16u30: LB4
17u - 18u: LB5

19u30 - 22u30: UBF
19u30 - 20u30: LB6

Zondag

10u - 11u30: LBF
13u - 14u30: Small Final
13u - 14u30: Final

2. Wedstrijdverloop

2.1. Voor de wedstrijd

2.1.1. Game versie

Alle wedstrijden dienen gespeeld te worden in de laatste versie van HearthStone. Elke speler dient voor de match te controleren of zijn game up-to-date is.

2.1.2. Gaming setup

Elke speler dient ervoor te zorgen dat zijn setup volledig werkt voor het starten van de wedstrijd. Alle problemen die vooraf opgelost kunnen worden dienen dan ook voor de wedstrijd opgelost te worden. Connectie en hardware problemen die voorkomen hadden kunnen worden kunnen bijvoorbeeld leiden tot een diskwalificatie van het team of speler.

2.1.3. Uitnodigen spelers

Beide spelers zijn verplicht hun tegenstander toe te voegen als vriend voor het begin van hun wedstrijd. Daarnaast dienen de spelers ook de compo admins (en eventuele streamers) toe te voegen als vriend.

De bovenste speler in de brackets dient de onderste speler uit te dagen om hun wedstrijd te starten.

2.1.4. Speler aanwezigheid

Er is een pauze voorzien van 15 minuten tussen alle wedstrijden, beide spelers dienen dus binnen deze tijd een wedstrijd te starten.

Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, kan een speler gediskwalificeerd worden door een compo admin.

Het gebruik van stand-inns is niet toegestaan.

2.1.5. Hero elimineren

Voor de start van de wedstrijd dient elke speler een hero van zijn tegenstander te elimineren. Hij dient deze keuze door te spelen aan de compo admin.

2.2. Tijdens de wedstrijd

2.2.1. Verloop

Elke speler kiest zijn hero waarmee hij wil starten. Indien een speler een wedstrijd wint met deze hero mag hij deze niet meer opnieuw gebruiken. Indien een wedstrijd verloren is met een hero mag deze wel opnieuw gebruikt worden voor de volgende ronde. De winnaar dient dus met zijn 3 heroes een wedstrijd te winnen. Dit principe geldt zowel voor de BO3 als voor de BO5 wedstrijden.

2.2.2. Player recording

Het opnemen van wedstrijden is niet verplicht. Indien een speler echter ziet dat zijn tegenstander niet reglementaire zaken uitvoert, raden we wel aan om hiervan zeker een screenshot/opname te nemen.

2.2.3. Spectators

Er zijn geen toeschouwers/spectators toegelaten tijdens de wedstrijd. Enkel de compo admin/streamer mag als spectator de wedstrijd joinen.

2.2.4. Connectie problemen

Bij connectie problemen zal het spel opnieuw verbinding proberen te maken met de wedstrijd. Indien echter het opnieuw verbinden niet lukt zal een compo admin beslissen hoe de wedstrijd verder zal verlopen.

Reeds volledig gespeelde wedstrijden blijven zeker tellen. Indien het dus reeds 1 - 1 stond dan blijft deze stand behouden en mogen beide spelers de hero waarmee ze wonnen niet meer gebruiken.

2.2.5. Finales

De finales worden tevens in een BO5 format gespeeld. De speler dat telkens in de winner brackets overleefde heeft 1 win voorsprong op zijn tegenstander.

2.3. Na de wedstrijd

2.3.1. Screenshots

Het is verplicht om na elke wedstrijd een screenshot te nemen van het resultaat. Iedere speler dient dus minimum 3 screenshots te hebben.

3. Beeldmateriaal

3.1. Screenshots

Na elke wedstrijd dient elk team een screenshot te nemen van het resultaat. Iedere speler dient dus minimum 3 screenshots te hebben.

3.2. Broadcasting

3.2.1. Wedstrijd

Breakout houdt zich vrij om eventueel enkele/alle wedstrijden te streamen. De spelers waarvan hun wedstrijd gestreamd wordt zullen hiervan op de hoogte gebracht worden.

3.2.2. Persoonlijk

Elke speler mag zelf zijn eigen wedstrijd broadcasten. Daarbij dient wel een delay van minstens 180 seconden gehanteerd te worden.

4. Spelers

4.1. Inschrijven voor de compo

Elke speler dient voor de start van de wedstrijd zich in te schrijven op de website voor de HearthStone competitie. Wie zich niet ingeschreven heeft voor de sluitingstijd van de inschrijvingen kan niet meer meedoen aan de competitie.

Daarnaast dient elke speler zijn 4 heroes en hun bijhorende deck doorgestuurd te hebben naar de compo admin. Indien dit laatste niet op tijd in orde gebracht werd kan de speler tevens niet meespelen met de competitie.

Heroes en decks dienen voor 24 april 2020 19h00 doorgestuurd worden als je je inschrijft voor de compo via de website, met duidelijke weergave van de volledige decks. Na dit tijdstip mogen er geen wijzigingen meer gebeuren aan de gekozen heroes en decks.

4.2. Stand-in's

Het gebruik van stand-ins is onder geen enkele omstandigheid toegelaten.

4.3. Technische problemen met spelers

Bij connectie problemen zal het spel opnieuw verbinding proberen te maken met de wedstrijd. Indien echter het opnieuw verbinden niet lukt zal een compo admin beslissen hoe de wedstrijd verder zal verlopen. Reeds volledig gespeelde wedstrijden blijven zeker tellen. Indien het dus reeds 1 - 1 stond dan blijft deze stand behouden en mogen beide spelers de hero waarmee ze wonnen niet meer gebruiken.

De speler met problemen dient dit te melden aan de compo admin. Hij dient de situatie zo goed mogelijk te beschrijven aan de compo admin.

5. Cheat, hacks en andere tools

Het is ten strengste verboden om gelijk welke externe tool, zowel hard- als softwarematig, te gebruiken die het normaal spelverloop verhindert of verbeterd voor eender welke speler. Het is tevens verboden de hulp in te roepen van een extra persoon. Iedereen dient zijn wedstrijd zelfstandig te spelen. Indien iemand op heterdaad betrapt wordt zal de wedstrijd automatisch een forfait zijn voor de bevoordeelde speler. Indien iemand na een wedstrijd of zelfs na het evenement betrapt wordt zal deze speler gediskwalificeerd worden en zullen de scores aangepast worden. Tevens dienen alle prijzen terugbezorgd te worden aan de organisatie.

6. Disputen

Ten alle tijden heeft de compo admin het laatste woord bij eventuele disputen. De compo admin zal telkens alle opmerkingen/bewijsmaterialen bestuderen en daaruit een, in zijn ogen, oordeelkundig besluit maken.*Rules kunnen eventueel nog gewijzigd worden voor aanvang van het evenement. Bij wijzigingen zullen deelnemers via de website op de hoogte gebracht worden.