Breakout logo
24 april - 26 april 2020
1452 Registered users

Competitie: Fortnite

Fortnite
Game Type: Battle Royale
Platform: Cross-Platform
Match Type: TBA
Match modus: Free for All
Elimination Type: Single
Inschrijvingen sluiten: 25 april om 18:30
Deelnemers: 16 / 200
Compo Admin: TBA

Rules

1. Compo verloop

De compo wordt solo gespeeld. Er zullen 6 matches gespeeld worden waarbij punten toegekend worden per behaalde positie. De compo wordt in 2 ronden gespeeld. De eerste 3 matches tellen als voorrondes. Afhankelijk van het aantal spelers die ingeschreven zijn wordt deze op 2 aparte servers gespeeld of allemaal samen op 1 server. Na deze 3 voorrondes spelen we met de beste 90 spelers nog eens de finaleronden.

Er worden maximum 200 spelers toegelaten tot de compo. Alle deelnemers dienen te wonen in de Benelux, Frankrijk of Duitsland. De voertaal tijdens de compo is het nederlands.

1.1. Wedstrijdplanning

Zaterdag

19u - 19u45: Poule 1
19u45 - 20u30: Poule 2
20u30 - 21u15: Poule 3

21u30u - 22u15: Finale 1
22u15 - 23u: Finale 2
23u - 23u45: Finale 3

2. Wedstrijdverloop

2.1. Voor de wedstrijd

2.1.1. Game versie

Alle wedstrijden dienen gespeeld te worden in de laatste versie van Fortnite. Elke speler dient voor de match te controleren of zijn game up-to-date is.

2.1.2. Gaming setup

Elke speler dient ervoor te zorgen dat zijn setup volledig werkt voor het starten van de wedstrijd. Alle problemen die vooraf opgelost kunnen worden dienen dan ook voor de wedstrijd opgelost te worden. Connectie en hardware problemen die voorkomen hadden kunnen worden, kunnen leiden tot een diskwalificatie van het team of speler.

2.1.3. Server bepaling

De server zal worden toegewezen door de compo admin.

2.2. Tijdens de wedstrijd

2.2.1. Servers

Elke wedstrijd dient gespeeld te worden op een server opgezet door de Breakout compo admins. Het opzetten van een eigen server is niet toegestaan tenzij anders aangegeven door een compo admin.

2.2.2. Player recording

Het opnemen van de wedstrijden is verplicht en moeten indien gevraagd door een compo admin voorgelegd kunnen worden.

2.2.3. Spectators

Er zijn geen toeschouwers/spectators toegelaten tijdens de wedstrijd. Enkel de compo admin en shoutcasters mogen als spectator de wedstrijd joinen.

2.2.4. Connectie problemen

Bij connectie problemen zal de speler opnieuw verbinding proberen te maken met de wedstrijd. De speler brengt de compo admin altijd zo snel mogelijk op de hoogte bij connectieproblemen. Enkel meldingen ingediend in de eerste 60 seconden van de wedstrijd komen in aanmerking om de wedstrijd te herstarten.

2.2.5. Draws

Indien er een match gelijk eindigt zal er een extra ronde gespeeld worden. De speler die de hoogste plaats behaald in die ronde, wint de compo.

2.3. Na de wedstrijd

2.3.1. Screenshots

Het is verplicht om na de wedstrijd een screenshot te nemen van het resultaat waarop de rangschikking duidelijk zichtbaar is.

2.3.2. Puntenverdeling

Voor je eindplaats na elke wedstrijd krijg je onderstaande punten:

1: 10 punten
2-5: 7 punten
6-15: 5 punten
16-25: 3 punten
26-50: 1 punt

3. Beeldmateriaal

3.1. Recording

Elke speler dient zijn wedstrijd op te nemen. Indien er disputen zijn, dient de speler deze recordings voor te leggen aan de compo admins. Indien een speler zijn recordings niet kan voorleggen zal de compo admin een beslissing nemen wat er zal gebeuren met de speler.

3.2. Screenshots

Op het einde van de wedstrijd dient elke speler tevens minstens 1 screenshot van zijn eindresultaat te nemen en te bezorgen aan de compo admins.

3.3. Broadcasting

3.3.1. Wedstrijd

Breakout houdt zich vrij om eventueel enkele/alle wedstrijden te streamen. De teams waarvan hun wedstrijd gestreamd wordt zullen hiervan op de hoogte gebracht worden.

3.3.2. Persoonlijk

Elke speler mag zelf zijn eigen wedstrijd broadcasten. Daarbij dient wel een delay van minstens 90 seconden gehanteerd te worden.

4. Spelers

4.1. Team aanmaken op website

Bij de start van de volledige competitie dien je ingeschreven te zijn voor de compo. Enkel ingeschreven spelers kunnen deelnemen aan de compo.

4.2. Technische problemen met spelers

Indien er tijdens de wedstrijd technische problemen zijn met één of meerdere spelers (bv: disconnect), dient de speler met problemen zo snel mogelijk opnieuw met de server te verbinden. Mogelijks is het onmogelijk om verder te spelen in de huidige ronde.

5. Cheat, hacks en andere tools

Het is ten strengste verboden om gelijk welke externe tool, zowel hard- als softwarematig, te gebruiken die het normaal spelverloop verhindert of verbeterd voor eender welke speler. Hieronder horen onder andere wallhacks, aimhacks, e.d. Het is tevens verboden om fouten in de maps te gebruiken voor uw eigen voordeel. Het gebruik van speciale grafische effects zijn tevens ten strengste verboden.

Indien iemand op heterdaad betrapt wordt zal de wedstrijd automatisch een forfait zijn voor het bevoordeelde team. Indien iemand na een wedstrijd of zelfs na het evenement betrapt wordt zal dit team gediskwalificeerd worden en zullen de scores aangepast worden. Tevens dienen alle prijzen terugbezorgd te worden aan de organisatie.

6. Match Settings

Algemene match instellingen

Server region: Europe

 

Gebruik de door de crew aangeleverde matchmaking code.

7. Disputen

Ten alle tijden heeft de compo admin het laatste woord bij eventuele disputen. De compo admin zal telkens alle opmerkingen/bewijsmaterialen bestuderen en daaruit een, in zijn ogen, oordeelkundig besluit maken.*Rules kunnen eventueel nog gewijzigd worden voor aanvang van het evenement. Bij wijzigingen zullen deelnemers via de website op de hoogte gebracht worden.