Breakout logo
01 maart - 04 april 2021
1515 Registered users

Competitie: Trackmania Nations Forever

Trackmania Nations Forever
Game Type: Racing
Platform: PC
Match Type: Race
Match modus: Free for All
Elimination Type: Single
Inschrijvingen sluiten: 20 maart om 21:00
Deelnemers: 12 / 200
Compo Admins: boetn, Fishezzz

Rules

1. Compo verloop

De server voor de compo zal door de crew voorzien worden gedurende 3 uur, beginnende om 19u30. De spelers kunnen de server joinen wanneer ze tijd hebben en mogen zoveel keer proberen als ze wensen om de beste tijd vast te leggen. De rondes worden gespeeld in Time Attack modus met een time limit van 10 minuten. De server heeft een maplist van 5 maps die continue herhaald worden. Om de finale ranking te bepalen houden we rekening met de beste tijden per speler per map.

2. Wedstrijdverloop

2.1. Voor de wedstrijd

2.1.1. Game versie

Alle wedstrijden dienen gespeeld te worden in de laatste versie van Trackmania Nations Forever. Elke speler dient voor de match te controleren of zijn game up-to-date is.

2.1.2. Gaming setup

Elke speler dient ervoor te zorgen dat zijn setup volledig werkt voor het starten van de wedstrijd. Alle problemen die vooraf opgelost kunnen worden dienen dan ook voor de wedstrijd opgelost te worden. Connectie en hardware problemen die voorkomen hadden kunnen worden kunnen bijvoorbeeld leiden tot een diskwalificatie van de speler.

2.1.3. Server bepaling

De gegevens van de server zullen gedeeld worden op de compo pagina.

2.1.4. Speler aanwezigheid

De spelers kunnen de server joinen wanneer ze wensen en vervolgens de maps zoveel keer rijden zoals ze willen. Enkel de tijden die gereden worden tussen de voorziene compo periode worden meegeteld.

2.1.5. Server problemen

Alle problemen die ondervonden worden op de server (bv: verkeerde settings, lag, ..) dienen voor de start van de wedstrijd gemeld te worden aan de compo admin.

2.2. Tijdens de wedstrijd

2.2.1. Servers

Elke wedstrijd dient gespeeld te worden op de server opgezet door de Breakout compo admins. Het opzetten van een eigen server is niet toegestaan tenzij aangegeven door een compo admin.

2.2.2. Player recording

Het opnemen van de wedstrijden is niet verplicht.

2.2.3. Bepaling van maps

Alle maps zullen in een map rotation zitten, de spelers kunnen op een zelf gekozen tijdstip op de server joinen en de mappen beginnen spelen. De mogelijke maps zijn beschikbaar in de zip.

2.2.4. Spectators

Spectaten van de server is toegelaten.

2.2.5. Draws

In het geval van draws krijgen beide spelers evenveel punten. De punten van de hoogst gerankte speler gelden. 

2.2.6. Varia

Er zijn geen cuts toegelaten tijdens de races.

Spelers mogen de schaduwen van andere auto's verbergen.

3. Beeldmateriaal

3.1. Recording

Elke speler is vrij om zijn wedstrijd te recorden. Dit is echter niet verplicht.

3.2. Screenshots

Screenshots zijn niet verplicht, elke speler mag echter wel screenshots nemen.

3.3. Broadcasting

3.3.1. Wedstrijd

Breakout zal zelf niet voorzien om de wedstrijden te broadcasten.

3.3.2. Persoonlijk

Elke speler mag indien gewenst zijn eigen wedstrijd broadcasten. Hierbij dient geen delay voorzien te worden.

4. Spelers

4.1. Stand-ins

Het is verboden om een standin te gebruiken. Elke speler die zich inschreef is verplicht om zelf de compo uit te rijden. Niemand anders mag in zijn plaats spelen, ook al is dit voor een zeer korte periode.

4.2. Technische problemen met spelers

Indien een speler technische problemen ondervindt dient deze zo snel mogelijk opnieuw op de server te verbinden. Deze speler zijn vorige geplaatste tijden zullen echter verloren gaan.

5. Server settings

Volgende server settings worden gebruikt:

  • Game mode: Time Attack
  • Time Limit: 00:10:00
  • Synchronised Start Period: 00:00:03
  • Warmup Duration: 0
  • Chat Time: 10
  • Disable respawn: false
  • Force Show All Opponents: 0
  • Maplist: zie mappack

6. Cheat, hacks en andere tools

Het is ten strengste verboden om gelijk welke externe tool, zowel hard- als softwarematig, te gebruiken die het normaal spelverloop verhindert of verbeterd voor eender welke speler. Het is tevens verboden de hulp in te roepen van een extra persoon. Iedereen dient zijn wedstrijd zelfstandig te spelen. Indien iemand op heterdaad betrapt wordt zal de wedstrijd automatisch een forfait zijn voor de bevoordeelde speler. Indien iemand na een wedstrijd of zelfs na het evenement betrapt wordt zal deze speler gediskwalificeerd worden en zullen de scores aangepast worden. Tevens dienen alle prijzen terugbezorgd te worden aan de organisatie.

7. Disputen

Ten alle tijden heeft de compo admin het laatste woord bij eventuele disputen. De compo admin zal telkens alle opmerkingen/bewijsmaterialen bestuderen en daaruit een, in zijn ogen, oordeelkundig besluit maken.

 

*Rules kunnen eventueel nog gewijzigd worden voor aanvang van het evenement. Bij wijzigingen zullen deelnemers via de website op de hoogte gebracht worden.