Breakout logo
22 april - 24 april 2022
1574 Registered users

Competitie: Rocket League

Rocket League
Game Type: Vehicle Soccer
Platform: PC
Match Type: Soccar
Match modus: 2v2
Elimination Type: Double
Inschrijvingen sluiten: 23 april om 10:00
Deelnemers: 11 / 64
Compo Admin: TBA

Rules

1. Compo verloop

Alle wedstrijden worden BO5 gespeeld in de standaard game modus (voetbal). Iedere match heeft een tijdslimiet van 5 minuten. Doorheen het toernooi wordt gebruikt gemaakt van double elimination. De finale wordt BO7 gespeeld, het team dat uit de upper brackets komt heeft 2 maps voorsprong. Er worden maximum 32 teams toegelaten tot de compo.

2. Wedstrijdverloop

2.1. Voor de wedstrijd

2.1.1. Game versie

Alle wedstrijden dienen gespeeld te worden in de laatste versie van Rocket League. Elke speler dient voor de match te controleren of zijn game up-to-date is.

2.1.2. Gaming setup

Elke speler dient ervoor te zorgen dat zijn setup volledig werkt voor het starten van de wedstrijd. Alle problemen die vooraf opgelost kunnen worden dienen dan ook voor de wedstrijd opgelost te worden. Connectie en hardware problemen die voorkomen hadden kunnen worden kunnen bijvoorbeeld leiden tot een diskwalificatie van het team of speler.

2.1.3. Server bepaling

Beide teams zullen een interne server met het bijhorende wachtwoord toegewezen krijgen via de compo admin. Tenzij anders gecommuniceerd door de compo admin.

2.1.4. Side bepaling

Het team dat bovenaan de brackets staat mag kiezen aan welke side ze willen starten, daarna dient er elke ronde gewisseld te worden van side.

2.1.5. Speler aanwezigheid

De wedstrijd kan pas starten als alle spelers van het team aanwezig zijn op de server. Elk team heeft maximum 15 minuten na de officiële start om aanwezig te zijn op de server.

Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, kan het team gediskwalificeerd worden door een compo admin.

Het gebruik van stand-in’s is toegestaan. Meer info daarover vindt u verder in de regels.

2.2. Tijdens de wedstrijd

2.2.1. Server

Elke wedstrijd dient gespeeld te worden op een server opgezet door de compo admins. Het opzetten van een eigen server is niet toegestaan tenzij anders aangegeven door een compo admin.

2.2.2. Player recording

Het opnemen van de wedstrijden is niet verplicht maar kan wel gebruikt worden bij disputen.

2.2.3. Spectators

Er zijn geen toeschouwers/spectators toegelaten tijdens de wedstrijd. Enkel de compo admin/streamer mag als spectator de wedstrijd joinen.

2.2.4. Connectie problemen

Bij connectie problemen zal de speler opnieuw verbinding proberen te maken met de wedstrijd. Het team van deze speler kan een pauze inlassen. Elk team heeft recht op 2 pauzes van maximum 5 minuten. Indien de problemen aanhouden zal een compo admin beslissen hoe de wedstrijd verder zal verlopen.

2.2.5.Draws

Indien er een match gelijk eindigt zal automatisch een overtime gestart worden. Het team die als eerste scoort wint de match.

2.2.6. Grand Final

De grand final wordt BO7 gespeeld, het team dat uit de upper brackets komt heeft 2 maps voorsprong.

2.3. Na de wedstrijd

2.3.1. Screenshots

Het is verplicht om na de wedstrijd een screenshot te nemen van het resultaat.

3. Beeldmateriaal

3.1. Screenshots

Op het einde van de wedstrijd dient elk team tevens minstens 1 screenshot van het eindresultaat te nemen en te bezorgen aan de compo admins.

3.2. Broadcasting

3.2.1. Wedstrijd

Breakout houdt zich vrij om eventueel enkele/alle wedstrijden te streamen. De spelers waarvan hun wedstrijd gestreamd wordt zullen hiervan op de hoogte gebracht worden.

3.2.2. Persoonlijk

Elke speler mag zelf zijn eigen wedstrijd broadcasten. Daarbij dient wel een delay van minstens 90 seconden gehanteerd te worden.

4. Spelers

4.1. Team aanmaken op de website

Bij de start van de competitie dient het volledige team aangemaakt te zijn op de website. Enkel de spelers die in dit team zitten kunnen deelnemen aan de compo.

4.2. Speler wissels/stand-in’s

Het gebruik van stand-in’s is toegestaan, enkel en alleen als een speler uit het team door overmacht niet kan spelen. De stand-in kan enkel invallen bij een wedstrijd vanaf het begin van de wedstrijd. Tijdens een wedstrijd mag een stand-in dus niet invallen.

Stand-in’s dienen zich via het intranet aan te sluiten bij het team vooraleer ze voor dit team kunnen spelen.

4.3. Technische problemen met spelers

Indien er tijdens de wedstrijd technische problemen zijn met één of meerdere spelers (bv: disconnect), dient de speler met problemen zo snel mogelijk opnieuw met de server te verbinden.

De speler dient meteen zijn eigen team opnieuw te joinen. Bij het joinen van het verkeerde team verliest de speler de wedstrijd voor zijn team.

5. Cheat, hacks en andere tools

Het is ten strengste verboden om gelijk welke externe tool, zowel hard- als softwarematig, te gebruiken die het normaal spelverloop verhindert of verbeterd voor eender welke speler. Het is tevens verboden de hulp in te roepen van een extra persoon. Iedereen dient zijn wedstrijd zelfstandig te spelen. Indien iemand op heterdaad betrapt wordt zal de wedstrijd automatisch een forfait zijn voor de bevoordeelde speler. Indien iemand na een wedstrijd of zelfs na het evenement betrapt wordt zal deze speler gediskwalificeerd worden en zullen de scores aangepast worden. Tevens dienen alle prijzen terugbezorgd te worden aan de organisatie.

6. Server settings

Match: Local match

Game Mode: Soccar

Arena: Random

Team Size: 2v2

Bot Difficulty: No Bots

Region: Europe

Mutator settings: Default

7. Disputen

Ten alle tijden heeft de compo admin het laatste woord bij eventuele disputen. De compo admin zal telkens alle opmerkingen/bewijsmaterialen bestuderen en daaruit een, in zijn ogen, oordeelkundig besluit maken.

*Rules kunnen eventueel nog gewijzigd worden voor aanvang van het evenement. Bij wijzigingen zullen deelnemers via de website op de hoogte gebracht worden.