Breakout logo
22 april - 24 april 2022
1574 Registered users

Competitie: Fifa 22

Fifa 22
Game Type: Football Simulation
Platform: Console
Match Type: Soccar
Match modus: 1v1
Elimination Type: Single
Inschrijvingen sluiten: 23 april om 10:10
Deelnemers: 6 / 32
Compo Admin: TBA

Rules

Uitslag

 1. husp8
 2. Elleniakos
 3. thasdan

1. Compo verloop

De Fifa 22 compo wordt gespeeld in een single elimination bracket.

Alle wedstrijden worden 1vs1 gespeeld op een console die voorzien wordt door de organisatie. 

Er worden maximaal 32 personen toegelaten.

2. Wedstrijdverloop

2.1. Voor de wedstrijd

2.1.1. Game versie

De game zal voorzien worden door de organisatie.

2.1.2. Gaming setup

De consoles en controllers worden voorzien door de crew. Als een speler zijn eigen controller wenst te gebruiken moet hij deze vooraf getest hebben en moet deze binnen afzienbare tijd in gebruik genomen kunnen worden om de wedstrijd aan te vatten. Als dit volgens de compo admin te lang duurt, dient de speler de controller voorzien door de organisatie te gebruiken.

2.1.3. Console bepaling

De speler, zal samen met zijn tegenstander, van de compo admin een console toegewezen krijgen.

2.1.4. Speler aanwezigheid

De wedstrijd kan pas starten als beide spelers aanwezig zijn. Elke speler heeft maximum 15 minuten na de officiële start om aanwezig te zijn. Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, kan de speler gediskwalificeerd worden door een compo admin. Het gebruik van een stand-inn is niet toegelaten.

2.1.5. Server problemen

Alle problemen die ondervonden worden op de console (bv: verkeerde settings, lag, ..) dienen voor de start van de wedstrijd gemeld te worden aan de compo admin.

2.2. Tijdens de wedstrijd

2.2.1. Match

Een match duurt 12 minuten. Tijdens de match (zonder verlengingen) mogen de spelers elk 3 aanpassingen doen aan hun team, speler wissels niet meegerekend. Daarbij mag elk team nog eens 3 wissels doen per wedstrijd.

2.2.2. Draw - Verlengingen

Indien er verlengingen gespeeld dienen te worden, doordat de reguliere wedstrijd op gelijke stand is geëindigd, kunnen beide teams nog 1 wijziging doen aan de instellingen en nog 1 extra wissel uitvoeren. Een verlenging duurt 4 minuten en indien er na deze tijd nog geen winnaar bekend is worden er strafschoppen gehouden. De eerste persoon die 5 strafschoppen scoort is de winnaar.

3. Spelers

3.1. Speler wissels/standins

Het is verboden om een standin te gebruiken. Elke speler die zich inschreef is verplicht om zelf de compo uit te spelen. Niemand anders mag in zijn plaats spelen, ook al is dit voor een zeer korte periode.

4. Cheat, hacks en andere tools

Het is ten strengste verboden om gelijk welke externe tool, zowel hard- als softwarematig, te gebruiken die het normaal spelverloop verhindert of verbetert voor eender welke speler. Het is tevens verboden om fouten in de spel te gebruiken voor uw eigen voordeel. Indien iemand op heterdaad betrapt wordt zal de wedstrijd automatisch een forfait zijn voor de bevoordeelde speler. Indien iemand na een wedstrijd of zelfs na het evenement betrapt wordt zal de speler gediskwalificeerd worden en zullen de scores aangepast worden. Tevens dienen alle prijzen terugbezorgd te worden aan de organisatie.

5. Match settings

Volgende instellingen moeten gebruikt worden voor elke wedstrijd:

 • Game type: Offline
 • Half length: 6 Minutes
 • Difficulty level: World class
 • Referee: Random
 • Time of day: Day
 • Weather: Dry
 • Game speed: Normal
 • Ball: Default
 • Injuries: Off
 • Offsides: On
 • Bookings: On
 • Handball: Off
 • Live seasons: Off
 • User & CPU Game Customisation: Alles op 50%

6. Disputen

Ten alle tijden heeft de compo admin het laatste woord bij eventuele disputen. De compo admin zal telkens alle opmerkingen/bewijsmaterialen bestuderen en daaruit een, in zijn ogen, oordeelkundig besluit maken.

*Rules kunnen eventueel nog gewijzigd worden voor aanvang van het evenement. Bij wijzigingen zullen deelnemers via de website op de hoogte gebracht worden.