Breakout logo
22 april - 24 april 2022
1574 Registered users

Competitie: Age of Empires II Definitive Edition

Age of Empires II Definitive Edition
Game Type: Real-time Strategy
Platform: PC
Match Type: Standard
Match modus: 1v1
Elimination Type: Single
Inschrijvingen sluiten: 23 april om 10:00
Deelnemers: 5 / 32
Compo Admin: TBA

Rules

Uitslag

  1. Gerard
  2. aprocita
  3. Kabouter Fap

1. Compo verloop

Alle wedstrijden worden 1vs1 gespeeld. De compo wordt gespeeld gedurende het hele weekend. De spelers organiseren een eigen lobby waar er op geconnecteerd moet worden. De winnaar gaat door naar de volgende ronde. Tijdens deze compo is er geen loser bracket.

2. Wedstrijdverloop

2.1. Voor de wedstrijd

2.1.1. Game versie

Alle wedstrijden dienen gespeeld te worden in de laatste versie van Age Of Empires 2 Definitive Edition.  Elke speler dient voor de match te controleren of zijn game up-to-date is.

2.1.2. Gaming setup

Elke speler dient ervoor te zorgen dat zijn setup volledig werkt voor het starten van de wedstrijd. Alle problemen die vooraf opgelost kunnen worden dienen dan ook voor de wedstrijd opgelost te worden. Connectie en hardware problemen die voorkomen hadden kunnen worden, kunnen bijvoorbeeld leiden tot een diskwalificatie van het team.

2.1.3. Server bepaling

De wedstrijden worden gestart door de aangewezen speler. Deze speler zal verantwoordelijk zijn om de server op te zetten met de correcte instellingen. Hij zorgt er tevens voor dat de andere spelers kunnen verbinden met hem. Indien nodig  (bv: bij problemen) schakelt de speler hiervoor de compo admin in.

2.1.4. Speler aanwezigheid

De wedstrijd kan pas starten als alle spelers van het team aanwezig zijn op de server. Elk team heeft maximum 15 minuten tijd na de officiële start om aanwezig te zijn op de server.

Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, kan het team gediskwalificeerd worden door een compo admin.

Het gebruik van stand-in’s is toegestaan. Meer info daarover vindt u bij puntje 4.1.

2.1.5. Server problemen

Alle problemen die ondervonden worden op de server (bv: verkeerde settings, lag, ..) dienen voor de start van de wedstrijd gemeld te worden aan de compo admin.

2.2. Tijdens de wedstrijd

2.2.1. Servers

Elke wedstrijd dient gespeeld te worden op een server aangewezen door de compo admins. Het opzetten van een eigen server is niet toegestaan tenzij aangegeven door een compo admin.

2.2.2. Player recording

Het opnemen van de wedstrijden is verplicht.

2.2.3. Bepaling van map 

De map wordt door de server via het ‘Full random’ principe gekozen.

2.2.4. Spectators

Er zijn geen toeschouwers/spectators toegelaten tijdens de wedstrijd. Enkel de compo admin mag als spectator de wedstrijd joinen.

Deze laatste zal met een duidelijke tag joinen waardoor de spelers niet verward kunnen zijn.

2.3. Na de wedstrijd

2.3.1. Screenshots

Het is verplicht om na de wedstrijd een screenshot te nemen van het resultaat.

3. Beeldmateriaal

3.1. Recording

Elke speler dient zijn wedstrijd op te nemen. Indien er disputen zijn dient de speler deze recordings voor te leggen aan de compo admins. In het geval dat de speler deze niet kan voorleggen wordt het volledige team gediskwalificeerd.

3.2. Screenshots

Op het einde van de wedstrijd dient elk team tevens minstens 1 screenshot van het eindresultaat te nemen en te bezorgen aan de compo admins.

3.3. Broadcasting

3.3.1. Wedstrijd

Er zal zelf voorzien worden door de organisatie om enkele/eventueel alle wedstrijden te broadcasten. 

Meer informatie hieromtrent volgt later.

3.3.2. Persoonlijk

Elke speler mag zelf zijn eigen wedstrijd broadcasten. Daarbij dient wel een delay van minstens 90 seconden gehanteerd te worden.

4. Spelers

4.1. Speler wissels/Stand-in’s

Het gebruik van stand-in’s is toegestaan, enkel en alleen als een speler uit het team door overmacht niet kan spelen. De stand-in kan enkel invallen bij een wedstrijd vanaf het begin van de wedstrijd. Tijdens een wedstrijd mag een stand-in dus niet invallen.

Stand-in’s dienen zich via het intranet aan te sluiten bij het team vooraleer ze voor dit team kunnen spelen.

4.2. Technische problemen met spelers

Indien een speler disconnect binnen de eerste 20 minuten van de wedstrijd door onvoorziene technische problemen die niet opzettelijk veroorzaakt werden kan de compo admin beslissen om de wedstrijd opnieuw te laten starten. De speler waarbij de verbinding disconnect dient dit meteen te komen melden aan de compo admin die vervolgens zelf zal bepalen wat er met de wedstrijd zal gebeuren. Indien een speler later disconnect dient zijn teammate alleen de wedstrijd uit te spelen.

5. Cheat, hacks en andere tools

Het is ten strengste verboden om gelijk welke externe tool, zowel hard- als softwarematig, te gebruiken die het normaal spelverloop verhindert of verbetert voor eender welke speler. Hieronder horen onder andere wallhacks, aimhacks, e.d. Het is tevens verboden om fouten in de maps te gebruiken voor uw eigen voordeel. Indien iemand op heterdaad betrapt wordt zal de wedstrijd automatisch een forfait zijn voor het bevoordeelde team. Indien iemand na een wedstrijd of zelfs na het evenement betrapt wordt zal dit team gediskwalificeerd worden en zullen de scores aangepast worden. Tevens dienen alle prijzen terug bezorgd te worden aan de organisatie.

6. Serversettings

6.1. Map settings

Game: random map

Map style: standard

Location: Alle maps meenemen in de pool

Size: medium (2 players)

Difficulty: standard

Resources: standard

Population: 200

Game speed: normal

Reveal map: normal

Starting age: standard

Ending age: standard

Treaty: none

Victory: conquest

6.2. Game settings

Data mod: Definitive set

Team Together: 1

All Techs: 0

Allow Cheats: 0

Lock Teams: 1

Lock Speed: 1

Record Game: 1

Handicap: off

Turbo mode: off

Full-tech tree: off

Empire wars mode: off

Sudden death mode: off

Regicide mode: off

7. Disputen

Ten alle tijden heeft de compo admin het laatste woord bij eventuele disputen. De compo admin zal telkens alle opmerkingen/bewijsmateriaal bestuderen en daaruit een, in zijn ogen, oordeelkundig besluit maken.

*Rules kunnen eventueel nog gewijzigd worden voor aanvang van het evenement. Bij wijzigingen zullen deelnemers via de website op de hoogte gebracht worden.