Breakout logo
22 april - 24 april 2022
1574 Registered users

Competitie: Call of Duty Warzone

Call of Duty Warzone
Game Type: Battle Royale
Platform: PC
Match Type: Standard
Match modus: Free for All
Elimination Type: Single
Inschrijvingen sluiten: 23 april om 14:00
Deelnemers: 8 / 64
Compo Admin: TBA

Rules

1. Compo verloop

Indien er minder dan 24 spelers zijn gaat de compo niet door.

Bevriend de compo admins op Battle.net: Rektisol#2677 en HoLyHeRo#2561.

De server voor de compo zal aangemaakt worden door één van de compo admins.

In totaal zullen er 4 games gespeeld worden, deze zullen doorgaan op de map Caldera.

Iedere deelnemer krijgt op het einde van iedere game een aantal punten gebaseerd op je placement en het aantal kills die hij/zij behaald heeft.

Let op! Stuur een screenshot van je placement en het behaalde aantal kills door naar [email protected].

Zorg ervoor dat je zeker in de mail zowel je nickname vermeld waaronder je speelt alsook je nickname waaronder je geregistreerd staat op Breakout!

Iedere kill telt voor 2 punten!

Hieronder kun je een overzicht terugvinden van het puntenoverzicht van de rankings op het einde van iedere game:

Place

Points

#1

20

#2

18

#3

16

#4

14

#5

12

#6

10

#7

8

#8

6

#9

4

#10

2

<#11

0

 

2. Wedstrijdverloop

2.1. Voor de wedstrijd

2.1.1. Game versie

Alle wedstrijden dienen gespeeld te worden in de laatste versie van Call Of Duty Warzone. Elke speler dient voor de match te controleren of zijn game up-to-date is.

2.1.2. Gaming setup

Elke speler dient ervoor te zorgen dat zijn setup volledig werkt voor het starten van de wedstrijd. Alle problemen die vooraf opgelost kunnen worden dienen dan ook voor de wedstrijd opgelost te worden. Connectie en hardware problemen die voorkomen hadden kunnen worden, kunnen bijvoorbeeld leiden tot een diskwalificatie van het team.

2.1.3. Speler aanwezigheid

De wedstrijd kan pas starten als alle spelers van het team aanwezig zijn op de server. Elk team heeft maximum 15 minuten na de officiële start om aanwezig te zijn op de server.

Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, kan het team gediskwalificeerd worden door een compo admin.

Het gebruik van stand-in’s is toegestaan. Meer info daarover vindt u verder in de regels.

2.1.4. Problemen

Alle problemen die ondervonden worden dienen voor de start van de wedstrijd gemeld te worden aan de compo admins.

2.2. Tijdens de wedstrijd

2.2.1. Servers

Elke wedstrijd dient gespeeld te worden op een server opgezet door de compo admins. Het opzetten van een eigen server is niet toegestaan tenzij anders aangegeven door een compo admin.

2.2.2. Player recording

Het opnemen van de wedstrijden is niet verplicht.

2.2.3. Bepaling van map

Alle mappen zullen gespeeld worden op de map Caldera.

2.2.4. Spectators

Er zijn geen toeschouwers/spectators toegelaten tijdens de wedstrijd. Enkel de compo admin mag als spectator de wedstrijd joinen.

Deze laatste zal met een duidelijke tag joinen waardoor de spelers niet verward kunnen zijn.

2.2.5. Connectie problemen

Bij connectie problemen zal de speler opnieuw verbinding proberen te maken met de wedstrijd. Indien echter het opnieuw verbinden niet lukt zal een compo admin beslissen hoe de wedstrijd verder zal verlopen.

Reeds volledig gespeelde wedstrijden blijven zeker tellen.

2.2.6. Draws

In geval van een draw, de eerst tiebreaker zal er gekeken worden naar de average placement van de teams. In geval er nog steeds een draw is zal de tweede tiebreaker het aantal kills zijn. Als er dan nog altijd een draw is zal de winnaar random gekozen worden.

2.3. Na de wedstrijd

2.3.1. Screenshots

Het is verplicht om een screenshot van je placement en het behaalde aantal kills door te sturen naar [email protected].

Zorg ervoor dat je zeker in de mail zowel je nickname vermeld waaronder je speelt alsook je nickname waaronder je geregistreerd staat op Breakout!

3. Beeldmateriaal

3.1. Screenshots

Op het einde van de wedstrijd dient elke speler minstens 1 screenshot van het eindresultaat te nemen en te bezorgen aan de compo admins.

3.2. Broadcasting

3.2.1. Wedstrijd

De organisatie staat vrij om eventueel zelf broadcasting van de wedstrijden te voorzien. Indien dit zal gebeuren zullen de spelers hiervan op de hoogte gesteld worden.

3.2.2. Persoonlijk

Elke speler mag zelf zijn eigen wedstrijd broadcasten. Daarbij dient wel een delay van minstens 90 seconden gehanteerd te worden.

4. Spelers

4.1. Inschrijven op de website

Voor het sluiten van de inschrijvingen dient elke speler ingeschreven te zijn op het intranet, spelers kunnen zich niet meer inschrijven na de sluiting van de inschrijvingen op het intranet systeem. Spelers kunnen voor de lan wel reeds al starten met inschrijven.

4.2. Speler wissels/Stand-in’s

Het gebruik van stand-in’s is toegestaan, enkel en alleen als een speler uit het team door overmacht niet kan spelen. De stand-in kan enkel invallen bij een wedstrijd vanaf het begin van de wedstrijd. Tijdens een wedstrijd mag een stand-in dus niet invallen.

Stand-in’s dienen zich via het intranet aan te sluiten bij het team vooraleer ze voor dit team kunnen spelen.

4.3. Technische problemen met spelers

Indien er tijdens de wedstrijd technische problemen zijn met één of meerdere spelers (bv: disconnect), dient de speler met problemen zo snel mogelijk opnieuw met de server te verbinden.

De speler dient meteen zijn eigen team opnieuw te joinen. Bij het joinen van het verkeerde team verliest de speler de wedstrijd voor zijn team.

Indien de speler buiten de warm-up tijd disconnect kan deze logischerwijze niet meer meedoen in deze ronde.

5. Cheat, hacks en andere tools

Het is ten strengste verboden om gelijk welke externe tool, zowel hard- als softwarematig, te gebruiken die het normaal spelverloop verhindert of verbeterd voor eender welke speler. Hieronder horen onder andere wallhacks, aimhacks, e.d. Het is tevens verboden om fouten in de maps te gebruiken voor uw eigen voordeel. Indien iemand op heterdaad betrapt wordt zal de wedstrijd automatisch een forfait zijn voor het bevoordeelde team. Indien iemand na een wedstrijd of zelfs na het evenement betrapt wordt zal dit team gediskwalificeerd worden en zullen de scores aangepast worden. Tevens dienen alle prijzen terugbezorgd te worden aan de organisatie.

6. Server settings

7. Disputen

Ten alle tijden heeft de compo admin het laatste woord bij eventuele disputen. De compo admin zal telkens alle opmerkingen/bewijsmateriaal bestuderen en daaruit een, in zijn ogen, oordeelkundig besluit maken.

*Rules kunnen eventueel nog gewijzigd worden voor aanvang van het evenement. Bij wijzigingen zullen deelnemers via de website op de hoogte gebracht worden.