Breakout logo
22 april - 24 april 2022
1574 Registered users

Competitie: Beat Saber

Beat Saber
Game Type: Fun
Platform: Oculus Rift
Match Type: Standard
Match modus: Free for All
Elimination Type: TBA
Inschrijvingen sluiten: 24 april om 11:00
Deelnemers: 16 / 64
Compo Admin: TBA

Rules

Uitslag

  1. Irozio
  2. Blody mess
  3. IDontThink

1. Compo verloop

Iedere speler neemt deel aan de voorronde. Hier wordt er een liedje gekozen door de compo admin (wordt op het moment meegedeeld). Iedere speler krijgt 3 kansen om een zo hoog mogelijke score te behalen.

De 4 spelers met de hoogste score gaan door naar de finale waar er een nieuw liedje wordt gekozen door de compo admin. Hier krijgen de 4 spelers opnieuw 3 kansen om een zo hoog mogelijke score te behalen.

2. Wedstrijdverloop

2.1. Voor de wedstrijd

2.1.1. Game versie

De game zal voorzien worden door de organisatie.

2.1.2. Gaming setup

De gaming setup en controllers zullen voorzien worden door de crew in samenwerking met Game-INN.

2.1.3. Speler aanwezigheid

Elke speler dient binnen 15 minuten na het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn voor de start van zijn pogingen. Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, kan de speler gediskwalificeerd worden door een compo admin. 

Het gebruik van een stand-inn is niet toegelaten.

2.1.4. Server problemen

Alle problemen die ondervonden worden op de gaming setup (bv: verkeerde settings, lag, ..) dienen voor de start van de wedstrijd gemeld te worden aan de compo admin.

2.2. Tijdens de wedstrijd

2.2.1. Problemen

Indien er zich tijdens de compo onvoorziene problemen voordoen dienen deze meteen gemeld te worden aan de compo admin. Deze zal vervolgens beslissen of de poging opnieuw gestart mag worden of niet.

2.2.2. Pauzes

Het is niet toegestaan om een pauze te nemen, de song moet in 1x uitgespeeld worden.

3. Spelers

3.1. Speler wissels/standins

Het is verboden om een standin te gebruiken. Elke speler die zich inschreef is verplicht om zelf de compo uit te spelen. Niemand anders mag in zijn plaats spelen, ook al is dit voor een zeer korte periode.

4. Cheat, hacks en andere tools

Het is ten strengste verboden om gelijk welke externe tool, zowel hard- als softwarematig, te gebruiken die het normaal spelverloop verhindert of verbetert voor eender welke speler. Het is tevens verboden om fouten in de spel te gebruiken voor uw eigen voordeel. Indien iemand op heterdaad betrapt wordt zal de wedstrijd automatisch een forfait zijn voor de bevoordeelde speler. Indien iemand na een wedstrijd of zelfs na het evenement betrapt wordt zal de speler gediskwalificeerd worden en zullen de scores aangepast worden. Tevens dienen alle prijzen terugbezorgd te worden aan de organisatie.

5. Disputen

Ten alle tijden heeft de compo admin het laatste woord bij eventuele disputen. De compo admin zal telkens alle opmerkingen/bewijsmaterialen bestuderen en daaruit een, in zijn ogen, oordeelkundig besluit maken.

*Rules kunnen eventueel nog gewijzigd worden voor aanvang van het evenement. Bij wijzigingen zullen deelnemers via de website op de hoogte gebracht worden.