Breakout logo
22 april - 24 april 2022
1574 Registered users

Competitie: Trackmania

Trackmania
Game Type: Racing
Platform: PC
Match Type: Race
Match modus: Free for All
Elimination Type: Single
Inschrijvingen sluiten: 23 april om 18:00
Deelnemers: 14 / 64
Compo Admin: TBA

Rules

Uitslag

  1. Yarninho7
  2. IDontThink
  3. Lilliputter69 (Pat0uff 69)

1. Compo verloop

De server voor de compo zal door de crew voorzien worden. In totaal worden er 5 maps gespeeld, per map zul je 20 minuten de tijd hebben om een zo snel mogelijke tijd neer te zetten.

Per map krijg je punten toegekend op basis van je eindplaats.

Hieronder kun je een overzicht terugvinden van de punten per plaats.

Place

Points

#1

25

#2

18

#3

15

#4

12

#5

10

#6

8

#7

6

#8

4

#9

2

#10

1

 

2. Wedstrijdverloop

2.1. Voor de wedstrijd

2.1.1. Game versie

Alle wedstrijden dienen gespeeld te worden in de laatste versie van Trackmania. Elke speler dient voor de match te controleren of zijn game up-to-date is.

Je kan de game gratis downloaden via de Ubisoft Connect launcher of via volgende link: https://www.ubisoft.com/en-gb/game/trackmania/trackmania

2.1.2. Gaming setup

Elke speler dient ervoor te zorgen dat zijn setup volledig werkt voor het starten van de wedstrijd. Alle problemen die vooraf opgelost kunnen worden dienen dan ook voor de wedstrijd opgelost te worden. Connectie en hardware problemen die voorkomen hadden kunnen worden kunnen bijvoorbeeld leiden tot een diskwalificatie van de speler.

2.1.3. Server bepaling

De gegevens van de server zullen gedeeld worden op de compo pagina.

2.1.4. Speler aanwezigheid

De spelers kunnen de server joinen wanneer ze wensen en vervolgens de maps zoveel keer rijden zoals ze willen. Enkel de tijden die gereden worden tussen de voorziene compo periode worden meegeteld.

2.1.5. Server problemen

Alle problemen die ondervonden worden op de server (bv: verkeerde settings, lag, ..) dienen voor de start van de wedstrijd gemeld te worden aan de compo admin.

2.2. Tijdens de wedstrijd

2.2.1. Servers

Elke wedstrijd dient gespeeld te worden op de server opgezet door de Breakout compo admins. Het opzetten van een eigen server is niet toegestaan tenzij aangegeven door een compo admin.

2.2.2. Player recording

Het opnemen van de wedstrijden is niet verplicht.

2.2.3. Bepaling van maps

Alle maps zullen in een map rotation zitten, de spelers kunnen op een zelf gekozen tijdstip op de server joinen en de mappen beginnen spelen. De mogelijke maps zijn beschikbaar in de zip.

2.2.4. Spectators

Spectaten van de server is toegelaten.

2.2.5. Draws

In het geval van draws krijgen beide spelers evenveel punten. De punten van de hoogst gerankte speler gelden. 

2.2.6. Varia

Er zijn geen cuts toegelaten tijdens de races.

Spelers mogen de schaduwen van andere auto's verbergen.

3. Beeldmateriaal

3.1. Recording

Elke speler is vrij om zijn wedstrijd te recorden. Dit is echter niet verplicht.

3.2. Screenshots

Screenshots zijn niet verplicht, elke speler mag echter wel screenshots nemen.

3.3. Broadcasting

3.3.1. Wedstrijd

Breakout zal zelf niet voorzien om de wedstrijden te broadcasten.

3.3.2. Persoonlijk

Elke speler mag indien gewenst zijn eigen wedstrijd broadcasten. Hierbij dient geen delay voorzien te worden.

4. Spelers

4.1. Stand-ins

Het is verboden om een standin te gebruiken. Elke speler die zich inschreef is verplicht om zelf de compo uit te rijden. Niemand anders mag in zijn plaats spelen, ook al is dit voor een zeer korte periode.

4.2. Technische problemen met spelers

Indien een speler technische problemen ondervindt dient deze zo snel mogelijk opnieuw op de server te verbinden. Deze speler zijn vorige geplaatste tijden zullen echter verloren gaan.

5. Server settings

Gamemode: time attack

Map duration: 20 minutes

Unlimited laps

6. Cheat, hacks en andere tools

Het is ten strengste verboden om gelijk welke externe tool, zowel hard- als softwarematig, te gebruiken die het normaal spelverloop verhindert of verbeterd voor eender welke speler. Het is tevens verboden de hulp in te roepen van een extra persoon. Iedereen dient zijn wedstrijd zelfstandig te spelen. Indien iemand op heterdaad betrapt wordt zal de wedstrijd automatisch een forfait zijn voor de bevoordeelde speler. Indien iemand na een wedstrijd of zelfs na het evenement betrapt wordt zal deze speler gediskwalificeerd worden en zullen de scores aangepast worden. Tevens dienen alle prijzen terugbezorgd te worden aan de organisatie.

7. Disputen

Ten alle tijden heeft de compo admin het laatste woord bij eventuele disputen. De compo admin zal telkens alle opmerkingen/bewijsmaterialen bestuderen en daaruit een, in zijn ogen, oordeelkundig besluit maken.

*Rules kunnen eventueel nog gewijzigd worden voor aanvang van het evenement. Bij wijzigingen zullen deelnemers via de website op de hoogte gebracht worden.