Breakout logo
20 april - 22 april 2018
1000 Registered users

Playersunknown's battleground connection issues

Beste Breakouters,

Hier en daar hebben we klachten ontvangen van deelnemers dat de verbinding naar onze online hosted custom server niet altijd optimaal was.
Ons onderzoek heeft uitgewezen dat wij hier helaas niks aan konden doen, en dat de stabiliteit mogelijks te wijten is aan het feit dat de 'custom match' feature van PUBG nog steeds in beta is.

We hebben de hinder zoveel mogelijk proberen te beperken en zullen dat in de toekomst blijven doen.
Evenals zullen we hier lessen uit trekken voor toekomstige compo's.

De Breakout Crew